Bột trộn sẵn bánh bông lan Alpha

Bột trộn sẵn bánh bông lan Alpha

Sản phẩm đa dạng

Giữ được chất lượng ổn định

Thể tích lớn và hình dáng đẹp

Ứng dụng: phù hợp để sử dụng làm bánh bông lan 

Bột trộn sẵn bánh bông lan Alpha

Sản phẩm đa dạng

Giữ được chất lượng ổn định

Thể tích lớn và hình dáng đẹp

Ứng dụng: phù hợp để sử dụng làm bánh bông lan 

Contact Us

Related product