Our product

Sản phẩm đa dạng
Giữ được chất lượng ổn định
Thể tích lớn và hình dáng đẹp
Ứng dụng: phù hợp để sử dụng làm bánh bông
Sản phẩm đa dạng
Giữ được chất lượng ổn định
Thể tích lớn và hình dáng đẹp
Ứng dụng: phù hợp để sử dụng làm bánh bông
Application: Ideal for muffin, chiffon, donut, brownies...
Application: ideal for dumpling
Application: Ideal for fried food
Continuous crispy texture
Good shape with curl
Superior binding strength
Application: Ideal for tempura
Applications: Ideal for fried chicken
Application: Use as ingredients for shimp-feed 
Various products portfolio 
Maintain equal quality through premix
Superior volumn & shape
Application: Ideal for
Dễ làm, thể tích bánh lớn
Hương vị thơm ngon
Giữ được chất lượng ổn định
Ứng dụng: phù hợp để sử dụng làm bánh bông lan

Pages