Nguyên liệu khác biệt

Chất lượng Gluten của bột mì CJFM


Nếu hàm lượng gluten tương tự

-> Thể tích bánh mì lớn hơn

Nếu người dùng làm bánh mì cùng một thể tích

-> Tiết kiệm chi phí !!!

Không chỉ lượng Gluten quan trọng , mà độ tinh khiết của Glutent cũng ảnh hưởng đến hiệu quả sản phẩm cuối cùng.

Thể tích Tăng , kết cấu Tăng , hiệu quả lưu trữ Tăng.

 

Cấu tạo của Gluten

Nhìn chung Gluten của bột mì CJFM tinh khiết hơn.

Kết quả kiểm tra

CJFM kiểm soát bột  mì tro thấp 

Quản lý & cung cấp bột mì độ tinh khiết cao

Có thể làm cho sản phẩm cuối cùng có chất lượng tốt hơn

Bột mì của CJFM có thể giúp bánh mì giữ được lâu hơn