Bột Mì Xe Đạp Kim Cương

Bột Mì Xe Đạp Kim Cương

 Hàm lượng protein trung bình

Độ ẩm: 14.5% tối đa

Gluten ướt: 30.5% tối thiểu

Protein: 11.0% tới thiểu

Tro: 0.55% tối đa

 Kích cỡ đóng gói: 25kg/túi PP - 40kg/túi PP

 
Liên hệ

Sản phẩm liên quan