Cám mì

Cám mì

Áp dụng: Làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

Thành phần: Cám mì

Protein: Nhỏ hơn 40%

Liên hệ

Sản phẩm liên quan