Nguyên liệu thức ăn thủy sản

Nguyên liệu thức ăn thủy sản

Áp dụng: Thích hợp làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho tôm 

Tôm xanh

Độ ẩm: 14% tối đa

Gluten ướt: 32% tối thiểu

Protein: 12% tối thiểu

Tro: 1% tối đa

Kích cỡ đóng gói: 25kg/túi PP

Tôm đỏ

Độ ẩm: 14% tối đa

Gluten ướt: 36% tối thiểu

Protein: 13% tối thiểu

Tro: 1% tối đa

Kích cỡ đóng gói: 25kg/túi PP

Liên hệ

Sản phẩm liên quan