Xe đạp Hoàng Kim

Xe đạp Hoàng Kim

Ứng dụng: Phù hợp để làm các loại bánh mì cao cấp, open top, sandwich và các sản phẩm chay ...

Hàm lượng protein cao

Độ ẩm: 14% tối đa

Gluten ướt: 34% - 36%

Protein: 12.5-14%

Tro: 0,55 tối đa

Kích cỡ đóng gói: 25kg/túi giấy

Liên hệ

Sản phẩm liên quan