Xe đạp Hồng

Xe đạp Hồng

Ứng dụng: phù hợp để làm bánh bao, màn thầu và cái loại mì đặc biệt

Bột mì đặc biệt

Độ ẩm: 14% tối đa

Gluten ướt: 25% - 30%

Protein: 9 - 11%

Tro: 0.45 tối đa

Kích cỡ đóng gói: 25kg/túi giấy

Liên hệ

Sản phẩm liên quan