Xe đạp Nâu

Xe đạp Nâu

Ứng dụng: phù hợp cho các loại mì sợi , mì ăn liền , mì tươi...

Xe đạp nâu 1

Bột mì mì sợi

Độ ẩm: 14% tối đa

Gluten ướt: 27.5% - 31%

Protein: 10 - 11.5%

Tro: 0.6 tối đa

Kích cỡ đóng gói: 40kg/túi PP

Xe đạp nâu 2

Bột mì mì sợi

Độ ẩm: 14% tối đa

Gluten ướt: 26.5% - 30%

Protein: 9 - 11%

Tro: 0.6 tối đa

Kích cỡ đóng gói: 40kg/túi PP

Liên hệ

Sản phẩm liên quan