Xe đạp Xanh

Xe đạp Xanh

Ứng dụng: Phù hợp để làm các loại bánh và các loại mì,..

Xe đạp xanh 1

Hàm lượng protein trung bình

Độ ẩm: 14% tối đa

Gluten ướt: 28% - 33%

Protein: 10 - 12%

Tro: 0.58 tối đa

Kích cỡ đóng gói: 25kg/túi PP - 40kg/túi PP

Xe đạp xanh 2

Hàm lượng protein trung bình

Độ ẩm: 14% tối đa

Gluten ướt: 26.5% - 30%

Protein: 9.5 - 11%

Tro: 0.58 tối đa

Kích cỡ đóng gói: 25kg/túi PP - 40kg/túi PP

Liên hệ

Sản phẩm liên quan