Xe đạp Xanh Lá

Xe đạp Xanh Lá

Ứng dụng: phù hợp để làm các loại bánh bông lan, chiffon, bánh xốp,..

Xe đạp xanh lá 1

Hàm lượng protein thấp

Độ ẩm: 14% tối đa

Gluten ướt: 21% - 24%

Protein: 7.5 - 9%

Tro: 0.5 tối đa

Kích cỡ đóng gói: 25kg/túi giấy

Xe đạp xanh lá 2

Hàm lượng protein thấp

Độ ẩm: 14% tối đa

Gluten ướt: 23% - 26%

Protein: 8 - 9.5%

Tro: 0.52 tối đa

Kích cỡ đóng gói: 25kg/túi giấy

Liên hệ

Sản phẩm liên quan