Trải nghiệm khác biệt

CJFM là một thành viên của tập đoàn CJ ban đầu được thành lập vào năm 1953 là doanh nghiệp sản xuất đầu tiên của tập đoàn Samsung, sau đó tách ra khỏi tập đoàn vào năm 1993. Khởi đầu là một nhà máy đường, Tập đoàn CJ đã mở rộng kinh doanh thực phẩm để trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm Hàn Quốc, sản xuất và phân phối các nguyên liệu thực phẩm và các sản phẩm có liên quan khác, không chỉ từ bột & bột hỗn hợp, dầu ăn, gia vị, thực phẩm đóng gói và các loại thịt đã chế biến sẵn mà còn có dược phẩm và thức ăn gia súc. Ngoài ra doanh nghiệp còn tham gia vào các ngành khác từ năm1990,  như kho vận và đa phương tiện (trong đó bao gồm mua sắm qua truyền hình và làm phim) và trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu đất nước.